European Quantum Week

European Quantum Week

Thursday 05 Nov 20

Contact

Ulrich Busk Hoff
Senior Adviser
DTU Physics
+45 29 80 41 55

Den Europæiske Kvanteuge

2.-6. November var europæisk kvanteuge. Gense de danske forskerforedrag her.
QuantumDTU bidrager aktivt til oplysning om kvanteteknologier under den Europæiske Kvanteuge

Som led i det europæiske flagskibsprojekt for kvanteteknologi var ugen 2. - 6. november udnævnt til europæisk kvanteuge. I den forbindelse arrangerede ScienceAtHome et online event for folkeskoler og gymnasier, hvor danske forskere fortalte om de kvanteteknologier de er med til at udvikle. 

Mere end 500 personer havde tilmeldt sig eventet, størstedelen gymnasieelever. Efter hvert af foredragene var der ivrig spørgelyst i chatten, og forskerne havde travlt med at svare på deltagernes mange interesserede og skarpsindige spørgsmål.

Sammen med Morten Kjærgaard (NBI), Sebastian Hofferberth (SDU) og Jacob Sherson (AU) bidrog Ulrich Busk Hoff fra DTU Fysik og fortalte om kryptografi og de kvante-nøglefordelingsteknologier de arbejder med i QPIT sektionen og grundforskningscentret bigQ på DTU Fysik.

Den Europæiske Kvanteuges Forskerforedrag kan genses på YouTube.

https://www.bigq.fysik.dtu.dk/news/Nyhed?id=%7BD57D846A-2A0C-4C8E-8B52-EE542C60E7E0%7D
18 APRIL 2021